Podaj nam kilka informacji o swojej organizacji.

JO Consulting oferuje usługi doradcze dla firm, stowarzyszeń i instytucji publicznych w celu uzyskania funduszy strukturalnych udostępnianych przez kilka regionalnych, krajowych i europejskich zaproszeń do składania wniosków.Mamy siedzibę na Sycylii i działamy w całej Europie od 1998 roku. Pracujemy w kontekście międzynarodowym, oferując konkretne wsparcie dla firm i startupów w całej Europie.

Co zainspirowało Cię do stworzenia własnego biznesu?

W kontekście głębokiego impasu, który charakteryzował Sycylię przez wiele lat, w 1998 roku postanowiłem zrobić coś konkretnego, aby przynieść falę innowacji, która mogłaby zmienić sytuację społeczno-gospodarczą mojego regionu, i zdecydowałem się założyć JO Consulting, jako pierwszy z grupy 5 firm i 2 organizacji non-profit. Nasze motto i mantra życiowa to "BORN TO INNOVATE".

Czym zajmuje się Wasza organizacja?

JO Consulting specjalizuje się w projektach europejskich i doradztwie biznesowym.

Jaki wpływ ma Wasza organizacja na społeczeństwo / na Waszą dziedzinę?

Z jednej strony, pomagamy kilku aspirującym przedsiębiorcom, często znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ze względu na włoski kontekst społeczno-ekonomiczny, w skonkretyzowaniu ich pomysłów biznesowych i rozpoczęciu drogi do samoprzedsiębiorczości. Z drugiej strony, wspieramy lokalne firmy w poszerzaniu ich granic, wprowadzaniu innowacji i internacjonalizacji ich rynków.

Opowiedz nam o niektórych z Twoich najważniejszych współprac.

Dzięki naszemu międzynarodowemu doświadczeniu zdobytemu poprzez udział w kilku projektach europejskich, w ciągu tych lat stworzyliśmy sieć kontaktów w całej Europie i poza nią, poza wieloma silnymi lokalnymi współpracami, takimi jak ta z Uniwersytetem w Katanii. Pełną listę współpracowników JO Consulting można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

Nad czym teraz pracujecie?

Między innymi rozpoczynamy obecnie w roli koordynatora nowy projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020, dzięki któremu dostarczymy dedykowane instrumenty dla MŚP zdolne do stymulowania południowoeuropejskich MŚP do wdrażania nowych modeli organizacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie modernizacji miejsca pracy. Projekt będzie realizowany we współpracy z iED. To duże wyzwanie, ale jesteśmy na nie gotowi!

Nad jakimi projektami chcecie pracować w przyszłości?

Naszym celem jest dalsza praca nad wprowadzaniem innowacji w tym co robimy, dalszy rozwój i konkurowanie w kontekście międzynarodowym.

Dlaczego ktoś powinien pracować z Waszą organizacją?

W ciągu tych 21 lat JO Consulting zdobyła solidną pozycję w kontekście lokalnym i międzynarodowym. Wybór JO Consulting oznacza pracę z bardzo profesjonalną firmą składającą się z ekspertów, których głównym celem jest osiągnięcie doskonałości.

Powiedz nam coś, co udało Ci się osiągnąć i z czego jesteś dumny.

Oprócz osiągnięć biznesowych, jedną z najważniejszych rzeczy, które moja firma zbudowała w ciągu tych lat jest reputacja "poważnej" firmy złożonej z profesjonalnych pracowników nastawionych na zaspokajanie potrzeb Klientów. Ponadto mój zespół tworzą profesjonaliści z różnych branż, ale ich wspólnym mianownikiem jest pasja do tego co robią i dbałość o szczegóły.