European Digital Innovation Hub (EDIH) Health Hub jest jednym z zatwierdzonych Digital Innovation Hubs w Grecji i otrzymał Seal of Excellence Komisji Europejskiej. Jest to Hub dla cyfrowej transformacji sektora Health & Pharma i ekosystemu opieki zdrowotnej w Grecji.

Wykorzystując możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja (AI) i pojawiające się technologie, Health Hub będzie świadczył usługi dla osób, firm i organizacji z sektora prywatnego i publicznego w następujących kategoriach:

  1. Testuj zanim zainwestujesz,
  2. Transfer wiedzy i innowacji,
  3. Wsparcie w poszukiwaniu inwestycji,
  4. Ekosystem innowacji i tworzenie sieci kontaktów.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest koordynatorem Health Hub z siedzibą w Parku Innowacji JOIST w Larissie, zarządzającym łącznie 24 partnerami:

  • 3 Instytucje Publiczne,
  • 8 wydziałami uniwersytetów,
  • 6 organizacjami zajmującymi się technologiami badawczymi,
  • 3 podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne,
  • oraz 6 organizacjami wspierającymi biznes.

Z pomocą swoich partnerów, działania Health Hub sięgają aż do regionów Tesalii, Południowego Morza Egejskiego, Zachodniej Grecji, Wysp Jońskich, Krety, Środkowej Macedonii i Attyki.

Health Hub będzie ściśle współpracował z Greckim Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego, które koordynowało proces nominacji greckich Digital Innovation Hubs poprzez ich udział w Europejskiej Sieci Digital Innovation Hubs. Ponadto będzie współpracować z Greckim Ministerstwem Zdrowia na rzecz skutecznej transformacji cyfrowej sektora publicznego i prywatnego, aby Grecja mogła odgrywać kluczową rolę o coraz większym znaczeniu na poziomie europejskim i międzynarodowym.