Erasmus+ Nowe przedłużenie terminów

W związku z trudnościami, jakie napotkali wnioskodawców z powodu epidemii koronawirusa, terminy składania wniosków do poniższych akcji zostały przedłużone do następujących dat:

 • 23 kwietnia 2020 (godz. 12.00 czasu brukselskiego) dla Akcji Kluczowej 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201), Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202), Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (KA203), Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204), Partnerstwa na rzecz wymiany szkolnej (KA229).
 • 7 maja 2020 r. (godz. 12.00 czasu brukselskiego) dla Akcji kluczowej 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży
 • 26 maja 2020 r. (godz. 17.00 czasu brukselskiego) - Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego).

Kilka słów o programie Erasmus+

Każdy partner w dziedzinie realizacji projektów europejskich wie, że Erasmus+ jest prawdopodobnie projektem, do którego dąży każdy, kto po raz pierwszy wkracza w świat funduszy europejskich. Erasmus+ to europejskie ramy finansowe, które mają obowiązywać do 2020 roku. Program stwarza możliwości dla bardzo wielu różnych osób i organizacji.

W projekcie Erasmus+ mogą brać udział osoby w każdym wieku. Program został stworzony specjalnie po to, aby pomóc im w rozwoju oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z pomocą różnych instytucji i organizacji w różnych krajach.

Tutaj niektóre z możliwości, jakie można znaleźć w programie Erasmus+

 • Studia za granicą w ramach programu Erasmus+
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • Wymiana młodzieży
 • Nauczanie za granicą w ramach programu Erasmus+
 • Praktyki w ramach programu Erasmus+

Na stronie W programie Erasmus+ istnieje szeroki wachlarz możliwości dla organizacji. Niektóre z organizacje, które mogą skorzystać z programu, to:

 • Uniwersytety
 • instytucje edukacyjne
 • Organizatorzy szkoleń
 • Ośrodki analityczne
 • Organizacje badawcze
 • Przedsiębiorstwa prywatne

W zależności od w zależności od działań, jakie chcą podjąć te podmioty, mogą one znaleźć odpowiednie finansowanie w ramach poszczególnych kategorii.

Wśród różnych możliwości oferowanych przez program Erasmus+, Akcja Kluczowa 2: Innowacje i najlepsze praktyki oraz Kluczowa akcja 3: Wsparcie reform politycznych są z pewnością chętnie wybierane przez zainteresowane strony. Przyjrzyjmy się im bardziej dokładniej.

Akcja kluczowa 2: Innowacje i dobre Praktyki

Strona możliwości współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach Akcji Kluczowej 2 zostały stworzone specjalnie po to, by zmodernizować i wzmocnić systemy kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Możliwości te są w stanie zaoferować nowe podejścia do kształcenia i szkolenia. Organizacje biorące w nich udział mogą odnieść duże korzyści z profesjonalnego i kompetentnego środowiska, które mogą zaadaptować dla swojej organizacji, a także ze zwiększonych możliwości profesjonalnego i kompetentnego środowiska, które mogą zaadaptować dla swojej organizacji, a także zwiększonego potencjału do pracy na poziomie unijnym lub poziomie unijnym lub międzynarodowym.

Tutaj przedstawiamy konkretne możliwości związane z Akcją Kluczową 2, wraz z dodatkowymi szczegółami:

 • Partnerstwa strategiczne: Wspieranie innowacyjnych praktyk i wspólnych inicjatyw w celu promowania współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń.
 • Sojusz na rzecz wiedzy: Ma na celu wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym i biznesie, opracowywanie nowych metod nauczania i uczenia się, promowanie przedsiębiorczości i dzielenia się wiedzą.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych: Przeciwdziałanie niedoborom umiejętności i zwiększanie zdolności adaptacyjnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w poszczególnych sektorach oraz zapotrzebowania na nowe umiejętności.
 • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym: Wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Krajach Partnerskich.
 • Budowanie potencjału w zakresie młodzieży: Składa się z inicjatyw mających na celu wspieranie współpracy i wymiany, poprawę jakości i uznawania pracy z młodzieżą oraz wspieranie nowych programów mobilności w zakresie uczenia się pozaformalnego w Krajach Partnerskich.

Główne działanie 3 Wsparcie dla reformy polityki

Strona możliwości oferowane w ramach tej akcji mają na celu zapewnienie pełnego wsparcia dla ogólnej agendy politycznej UE, ram współpracy "Kształcenie i szkolenie 2020 oraz Strategii na rzecz młodzieży.

Uczestnicząc w projektach w ramach Akcji Kluczowej 3, w znacznym stopniu przyczynisz się do poprawy jakości systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w Europie. Będziecie także promować transnarodowe uczenie się i współpracę między władzami. Wasza organizacja przyczyni się do stworzenia solidnych podstaw do kształtowania polityki opartej na faktach oraz będzie wspierać sieci i narzędzia służące realizacji tej polityki.

Kluczowe Akcja 3. stwarza młodym ludziom w przestrzeni europejskiej możliwości możliwość znacznie aktywniejszego zaangażowania się w życie demokratyczne i politykę europejską. politykę europejską.

Działania IED w ramach programu Erasmus+

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaufanym partnerem od ponad piętnastu (15) lat. Nasze doświadczenie w programie Erasmus+ i wiedza na temat przedsiębiorczości wyróżniają nas w świecie funduszy europejskich.

Tylko w ciągu ostatnich 6 lat opracowaliśmy i złożyliśmy ponad 40 wniosków projektowych w ramach programu Erasmus+. Zawsze koncentrowaliśmy się głównie na Akcji Kluczowej 2 "Współpraca" i Akcji Kluczowej 3 "Polityka".

W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyliśmy w ponad 70 projekt ach, a w ciągu kilku lat naszej działalności wzięliśmy udział w ponad 120 projektach w ramach programu Erasmus+. Dzięki ciężkiej pracy staliśmy się wiodącym ekspertem w dziedzinie przedsiębiorczości w całej Europie. Dzięki temu możemy opracować i wesprzeć każde działanie w zakresie przedsiębiorczości w ramach każdego projektu Erasmus+!

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami, a dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu często kierujemy działaniami związanymi z ewaluacją, upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów we wnioskach projektowych.

Oto kilka ważnych szczegółów, które powinieneś wiedzieć o IED. Od 2014 roku realizujemy

Tutaj kilka z naszych najważniejszych projektów w ramach programu Erasmus+ KA2 i KA3 możliwości:

Open Mind: w ramach projektu Open Mind - gamified e-Learning platform and open course in social entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study opracowano i pilotażowo wdrożono innowacyjny gamified open online course in social entrepreneurship for women and students from non-business studies.

Projekt Open Mind zdobył nagrodę "Inclusive Entrepreneurship" przyznawaną przez Europejską Sieć Innowacji.

IRENE: Projekt miał na celu pomoc osobom dorosłym w wieku od 18 do 35 lat, których trudności w nauce zniechęcają do podjęcia próby nauki nowego języka. Projekt miał na celu wsparcie ich wysiłków i przedstawienie im innowacyjnych i nowoczesnych metod nauki, które odchodzą od sterylnych i przestarzałych metod nauczania w klasie. Ponadto nauczyciele języków obcych otrzymali niezbędne narzędzia dydaktyczne i metodyczne oraz zostali przeszkoleni w zakresie doskonalenia swoich umiejętności, aby mogli lepiej pomagać tym uczniom.

ITLaunchBOX: Projekt IT Launch Box był odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie na umiejętności i wiedzę informatyczną wśród młodych ludzi, aby zaszczepić w nich ducha przedsiębiorczości i stworzyć nowe miejsca pracy. Cel ten osiągnięto poprzez zestaw praktycznych rozwiązań: budowanie potencjału organizacji, opracowanie otwartego, innowacyjnego, przyspieszonego programu edukacyjnego w zakresie umiejętności informatycznych i przedsiębiorczości oraz mentoringu.

RESTART 4.0: Celem projektu "Digital Training Toolbox to FosteR EU'S IndusTry 4.0 RevoluTion" - RESTART w skrócie - było bezpośrednie zaangażowanie sektora przemysłowego w transformację systemów kształcenia i szkolenia, aby zapewnić środki do nauczania umiejętności cyfrowych zgodnych z rozwojem technologicznym i przemysłowym.

Nasze oddziaływanie społeczne

Dzięki realizacji projektu europejskiego w ramach programu Erasmus+ KA2 i KA3, w IED mieliśmy możliwość przeprowadzenia działań, które miały ogromny wpływ społeczny na społeczności lokalne i międzynarodowe w wielu sektorach

W sektorze ICT zadbaliśmy o stworzenie narzędzi niezbędnych do tego, aby ludzie mogli uczyć się i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje bez dużego wysiłku. Za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej Athena oferujemy profesjonalne kursy szkoleniowe w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw od 2005 roku realizujemy projekty koncentrujące się na wzroście i rozwoju. Opracowaliśmy metodologie i procesy mające na celu zwiększenie umiejętności biznesowych pracowników i kadry kierowniczej. Pomogliśmy także wielu MŚP w zapoznaniu się z dostępnymi funduszami.

Na stronie W dziedzinie integracji społecznej IED angażuje się w pomoc w budowaniu silnej, społecznej Europy, społecznej Europy. Jesteśmy dumni, że braliśmy udział w projektach UE, które promują integrację społeczną i łączą ją z przedsiębiorczością. Wrażliwe grupy, takie jak jak uchodźcy, imigranci i osoby niepełnosprawne, są wspierane poprzez działania, które integrują je ze społeczeństwem.

IED jest Twoim zaufanym partnerem

Zbliżają się terminy składania wniosków do KA2, a my szukamy najlepszych partnerów, którzy dołączą do naszej sieci.

W tym roku celem IED jest:

 • Partnerstwo strategiczne KA2 w dziedzinie edukacji i szkoleń. Termin 23 kwietnia 2020 r.
 • Partnerstwa strategiczne KA2 w dziedzinie młodzieży. Termin:7 maja 2020 r.

Jeśli brakuje Ci odpowiednich partnerów, którzy spełniają powyższe kryteria, już dziś skontaktuj się z zespołem IED. Nasze doświadczenie i wiedza na temat możliwości KA2 w programie Erasmus+ sprawią, że będziemy najlepszym partnerem, którego możesz dodać do swojego konsorcjum.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami wykonawczymi, naszą pracą w ramach programu Erasmus+ i naszym wpływem społecznym, dzięki latom ciężkiej pracy, a także do zapoznania się z naszym E-bookiem "Zarządzanie projektem Erasmus Plus", który jest dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie internetowej.