Ubieganie się o dotacje z UE składa się z kilku etapów. Ważne: Nie musisz być bezrobotny, aby ubiegać się o dotację.

Określ swój cel

Osoba starająca się o dotację unijną musi najpierw określić cel, na jaki chce pozyskać środki. Konieczne będzie przygotowanie biznesplanu, w którym zawrzesz swój pomysł, uzasadnienie oraz potencjalne efekty inwestycji. Ważne jest, aby zdecydować o zakresie przestrzennym i czasowym projektu. Należy zdecydować, czy projekt będzie realizowany w całej Polsce, w konkretnym powiecie, czy w konkretnej gminie.

W ramach różnych programów można otrzymać dotacje z Unii Europejskiej. Następnie należy wybrać najlepszy program operacyjny i działania dla swojej firmy. Program powinien być tak skonstruowany, aby działania w jego ramach przyczyniały się do osiągnięcia zamierzonego celu. Przydatny może okazać się Portal Funduszy Europejskich. Przewodnik Beneficjenta, w którym znajdziesz odpowiedzi na kilka pytań, pomoże ci określić, o dofinansowanie którego programu i działania unijnego możesz się ubiegać.

Dowiedz się o terminach składania wniosków

Następnie musisz znaleźć instytucję, która ogłosi konkurs w wybranym działaniu. Ważne jest, aby poznać terminy składania wniosków i dowiedzieć się, gdzie należy je składać. Te informacje pomogą Ci w przygotowaniu wniosku konkursowego.

Złóż wniosek i czekaj na pozytywną decyzję

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularz ten można znaleźć na stronie internetowej wybranego programu operacyjnego. Warto zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, jeśli składasz wniosek po raz pierwszy. Powinien on być zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Należy również dołączyć: plan projektu, biznesplan oraz analizę finansową. Dokumenty te są oceniane zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Oznacza to, że sprawdzana jest zawartość merytoryczna i wykonalność projektu. Sprawdzana jest również zgodność z wymaganiami. Może to oznaczać, że czas oceny wniosku może trwać nawet do trzech miesięcy.

Firmy konsultingowe mogą pomóc w uzyskaniu środków z funduszy europejskich. Pomogą w wypełnianiu wniosków, monitorowaniu realizacji i rozliczaniu projektu.

Aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, musisz podpisać umowę.

Instytucja podpisuje umowę, która dotyczy przekazania dotacji. Umowa ta określa prawa i obowiązki, plan realizacji projektu, jego budżet oraz szczegóły dotyczące rozliczenia projektu. Dotacja ma formę refundacji. Aby otrzymać dotację, musisz złożyć wniosek o płatność wraz z fakturami i dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów. Musisz wypełnić wszystkie zobowiązania zawarte w umowie, aby mieć pewność, że otrzymasz pieniądze.

doradztwo unijne

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość współfinansowania projektów poprzez bezzwrotne dotacje. Wiele firm, którym brakuje środków finansowych, może skorzystać z funduszy unijnych, aby sfinansować swój rozwój. Najlepsze jest to, że z pomocy może skorzystać każdy! Każdego roku o fundusze unijne ubiega się coraz więcej podmiotów. Konkurencja jest ostra, a chętnych wielu. Czy wiesz, w jaki sposób możesz zyskać przewagę i zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie? Firmy pozyskujące dotacje unijne oferują pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

Są to środki, które będą Ci potrzebne do realizacji Twojego pomysłu.

Pomogą Ci w przygotowaniu skutecznego wniosku, uzyskaniu dofinansowania, rozliczeniu i nadzorowaniu projektu aż do wypłaty dotacji i zakończenia przedsięwzięcia.

Co możą zaoferować?

 • Audyt unijny
 • Wniosek o dotacje
 • Rozliczenie dotacji
 • Reanimacja projektu
 • Okreslenie statusu SME
 • Przetargi

Korzystając z doświadczenia i wiedzy firm pozyskujących dotacje unijne można przygotować skuteczny wniosek do UE. Ponieważ każda firma i przedsięwzięcie jest wyjątkowe, zaczynają od analizy Państwa potrzeb. Pomoc obejmuje przygotowanie skutecznego wniosku, pozyskanie finansowania, rozliczenie, nadzór i wypłatę dotacji.

Jak firma pozyskująca dotacje unijne pomoże stworzyć wniosek, który będzie skuteczny?

 • Pozyskuje ekspertyzy i opinie (w tym opinie o innowacyjności).
 • Nawiązuje relacje z jednostkami naukowymi i badawczymi.
 • Pomaga w przygotowaniu wniosków i zgłoszeń patentowych.
 • Pomaga w uzyskaniu finansowania kredytowego, leasingowego i pożyczkowego.
 • Oferuje konsultacje dotyczące procesu przetargowego.

Doradztwo unijne w zakresie pozyskiwania funduszy

Niezbędne jest przygotowanie projektu określającego szczegółowo proponowane przedsięwzięcie i jego koszty. Taki projekt to połowa sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Jednak wielu beneficjentów nie jest w stanie wykonać tego zadania ze względu na zawiłości prawne i administracyjne. Pozyskanie funduszy europejskich może być trudne. Ważne jest, aby potwierdzić wysokość dostępnego dla Ciebie dofinansowania projektu, który był współfinansowany ze środków unijnych. Różni się ona w zależności od Twojego statusu jako przedsiębiorcy, rodzaju projektu oraz kategorii wydatków kwalifikowanych.

Warto zastanowić się nad dostępnymi w przyszłości dotacjami, pamiętając, że Unia Europejska zachęca do inteligentnego rozwoju. Obejmuje to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które opierają się na dobrze zaplanowanym projekcie. Nasi doradcy służą pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych i doradztwem na najwyższych szczeblach. Pomogą Państwu znaleźć najbardziej efektywne i opłacalne rozwiązania dla każdej branży korzystającej z funduszy unijnych.