Mali przedsiębiorcy często mają trudności z zapewnieniem środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieje wiele źródeł finansowania dostępnych dla firm, które mogą pomóc Ci uzyskać potrzebne fundusze. Oto cztery metody uzyskania finansowania dla małych firm.

Małe firmy mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej jest dostępne dla małych firm. Chociaż dotacje unijne mogą być przyznawane w wielu dziedzinach, największe szanse na otrzymanie wsparcia z Unii Europejskiej są wtedy, gdy inwestycje są dokonywane w wielu dziedzinach.

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Rozwój działalności przedsiębiorstwa
 • Informatyzacja
 • Działalność firmy za granicą
 • Rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Ubieganie się o dotację z funduszy unijnych składa się z kilku etapów. Po pierwsze, należy określić przeznaczenie środków. Następnie należy określić przeznaczenie środków. Następnie należy znaleźć odpowiednią instytucję, która ogłasza konkursy w ramach wybranego działania. Przedsiębiorca powinien również znać miejsce i czas składania wniosku oraz zgromadzić niezbędną dokumentację, aby go właściwie przygotować. Po dopełnieniu wszystkich formalności pozostaje już tylko oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy na przekazanie dotacji unijnych.

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

O dotację z urzędu pracy może ubiegać się każdy początkujący przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że dotacje są bezzwrotne. Aby móc ubiegać się o wspomnianą dotację, należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek wraz z biznesplanem oraz spełnić określone wymogi formalne. Te warunki i wymogi formalne określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku. Rozporządzenie to umożliwia refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów związanych z doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy oraz dofinansowaniem działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że każdy Powiatowy Urząd Pracy posiada własny regulamin dotyczący przyznawania wsparcia finansowego.

wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Kredyty dla małych firm udzielane przez banki

Jeszcze do niedawna początkujący przedsiębiorcy nie mieli możliwości znalezienia źródeł finansowania swojej działalności, ponieważ banki wymagały zabezpieczeń lub gwarancji. Dla rozwijających się firm było to często niemożliwe.

Wiele banków oferuje kredyty dla małych i rozwijających się firm. Istnieją dwa rodzaje kredytów oferowanych przez banki: kredyt zabezpieczony hipoteką lub kredyt niezabezpieczony. Największą zaletą pożyczki niezabezpieczonej jest możliwość ubiegania się o dużą kwotę finansowania przy stosunkowo niskich kosztach. Aby móc skorzystać z pożyczki zabezpieczonej hipoteką, przedsiębiorca musi posiadać własną nieruchomość. Pożyczka niezabezpieczona nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania nieruchomości. Jednak kwota kredytu, o którą może się ubiegać, będzie niższa niż w przypadku kredytu hipotecznego. Małe firmy mogą mieć problem ze spłatą wysokich rat ze względu na krótki okres spłaty pożyczki niezabezpieczonej.

Warto zaznaczyć, że o kredyt w wielu bankach można ubiegać się już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek i inne formalności można wypełnić przez internet.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

Lokalny fundusz pożyczkowy to instytucja samorządowa, która powstała w każdej polskiej gminie, która przystąpiła do projektu "Samorządna Polska". Głównym celem funduszu jest udzielanie pożyczek małym i mikroprzedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy, a także przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, a mają trudności ze znalezieniem źródeł finansowania. Środki z lokalnego funduszu pożyczkowego mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

 • Zakup, budowę i remont budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Zakup maszyn i innych urządzeń
 • Zakup środków transportu
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup surowców, materiałów, towarów i usług
 • Wydatki, które składają się na finansowanie bieżących kosztów działalności.

Każdy przedsiębiorca staje przed podstawowym problemem, jakim jest finansowanie swojej firmy. Istnieje wiele opcji, które mogą pomóc w uzyskaniu potrzebnych środków.