Dotacje z UE dzielą się na regionalne i krajowe. RPO to regionalne programy operacyjne, które zostały ustanowione przez planistów centralnych. Każde z 16 województw ma swój Regionalny Program Operacyjny. Podczas ubiegania się o dotacje dla firm należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Niektóre z tych działań mogą się dublować z tymi opisanymi w punkcie "Dofinansowanie z PARP". Są one regionalne i ogólnopolskie, ale różnica polega na tym, że te nie są regionalne. O oba można się ubiegać. O dofinansowanie można się starać:

1. Współfinansowanie programów badawczych

Możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu regionalnego swojego województwa na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, infrastruktury badawczej oraz wdrażania innowacji.

2. Finansowanie informatyzacji

E przyznaje duże środki na działania związane z szeroko pojętą informatyką. Możesz uzyskać dofinansowanie na portal e-usług, rozwój handlu elektronicznego czy rozwiązania B2B (business-to-business). Z funduszy unijnych można sfinansować rozwój rozwiązań e-commerce, portali e-usługowych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Pieniądze na rozwiązania ekologiczne

Ekologia jest drugą po informatyzacji najbardziej dotowaną dziedziną. Środki można przeznaczyć na termomodernizację budynków firmowych, wprowadzenie energooszczędnych technologii, czy przebudowę linii produkcyjnej. W zakres tego działania wchodzi również montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacja ogrzewania, wentylacji i innych energooszczędnych technologii. Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli planujesz rozpoczęcie większej działalności gospodarczej.

rynek / giełda

4. Dotacje na podbój rynku zagranicznego

Będziesz potrzebował pieniędzy, jeśli chcesz rozszerzyć swoją ofertę poza Polskę i zdobyć rynki zagraniczne. Dzięki temu programowi możesz ubiegać się o dofinansowanie. Od dostosowania produktu, przez reklamę firmy, po udział w międzynarodowych targach. Regionalne Programy Operacyjne organizują konkursy. To jest program, który polecam.

Niejednokrotnie polskie firmy mogą się rozwijać tylko wtedy, gdy oferują produkt klientom w innych krajach.

5. Dofinansowanie na rozwój biznesu

Musisz mieć świadomość, że środki z UE będą przyznawane tylko wtedy, gdy działalność jest innowacyjna. Dobre uzasadnienie jest niezbędne, jeśli chcesz rozwinąć swoją firmę i uzyskać środki na zakup dodatkowego sprzętu lub infrastruktury. Dobre uzasadnienie to takie, które opisuje inwestycję w taki sposób, że wydaje się ona innowacyjna. Nie chodzi tu o odkrywanie Ameryki. Wystarczy zaoferować produkt, który poprawi standard życia mieszkańców. Dzięki temu Twoja firma wyróżni się na tle konkurencji.

6. Bony edukacyjne na szkolenia pracowników

Dofinansowanie firm nie musi być tylko pieniężne. Unia Europejska wprowadziła bony edukacyjne, dzięki którym możesz zakupić szkolenia dla swoich pracowników. Polega to na wskazaniu obszaru, w którym Twoi pracownicy powinni się szkolić oraz instytucji szkoleniowych, które powinny się do tego dostosować. Bazę firm szkoleniowych i oferowanych przez nie kursów można znaleźć na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Aktualne konkursy dla firm we wszystkich wyżej wymienionych obszarach znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich lub w Wojewódzkich Urzędach Pracy czy Urzędzie Marszałkowskim.