Prywatni inwestorzy i urzędnicy państwowi mogą zapewnić dofinansowanie dla firm. Ten artykuł dostarczy inspiracji i wskazówek dla wszystkich, którzy szukają dofinansowania na rozwój firmy lub funduszy inwestycyjnych.

Istnieją dwa źródła dotacji dla firm: państwowe i prywatne. Unia Europejska nakłada podatki na obywateli Europy, aby zebrać pieniądze dla państwa. Pieniądze te są następnie zabierane przez setki tysięcy biurokratów, pośredników, którzy pobierają prowizję, a resztę rozdzielają na swoje cele.

Doinansowanie prywatne jest dokładnym przeciwieństwem dofinansowania państwowego. Jest to dobrowolna inwestycja kapitału przez inwestorów, którzy widzą w projekcie potencjał rozwojowy. Jako beneficjent, liczba ofert na finansowanie państwowe jest proporcjonalna do ich skuteczności. Nie powinno to budzić niepokoju. W artykule zostaną omówione zalety i wady każdego z tych źródeł.

Dotacje dla firm z urzędu pracy

Dla osób, które otwierają nowy biznes, dostępna jest dotacja z Urzędu Pracy. Dwa programy są dostępne dla istniejących firm. Tylko one mogą pomóc w znalezieniu pracowników w dzisiejszej dobie Internetu, prywatnych agencji pracy oraz prywatnych agencji rekrutacyjnych.

1. Wyposażenie lub tworzenie miejsc pracy

Być może w ramach rozwoju firmy warto rozszerzyć działalność lub zaoferować nowe produkty. Być może będziesz chciał oferować pizzę w restauracji, która serwuje domowe posiłki. Do tego celu potrzebny będzie piec, blat i inne urządzenia.

Urząd Pracy pomoże Ci doposażyć Twoje stanowisko pracy lub zakupić sprzęt. dla nowego pracownika. Do utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy wymagany jest co najmniej 2-letni okres zatrudnienia. Nie możesz ubiegać się o więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na wyposażenie 1 stanowiska pracy. Jest to kwota 25 324,14 zł (stan na listopad 2017 r.).

Aby otrzymać refundację, wyślij prawidłowy wniosek do powiatowego urzędu pracy. Właściwy to ten, w którym masz siedzibę lub w którym będzie pracował bezrobotny. Zanim zatrudnisz osobę bezrobotną, musisz złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Dostępny jest następujący harmonogram:

  • Możesz złożyć wniosek do UP
  • Podpisujesz umowę z naszym urzędem.
  • Dokonujesz zakupu
  • Możesz zatrudnić osobę bezrobotną, która została Ci skierowana przez urząd.

2. Staż z urzędu pracy

W tym przypadku urząd nie wypłaca ci pieniędzy, tylko pracownik. To od pracownika zależy, jakie zadanie mu przydzielisz. Urząd zapłaci mu za jego pracę. Ty nie zapłacisz mu ani grosza. Staż w Urzędzie Pracy trwa zazwyczaj od 3 do 9 miesięcy w zależności od tego co napiszesz i na ile zgodzi się urzędnik. Musisz zwiększyć liczbę pracowników w swojej firmie, aby móc skorzystać z kolejnego stażysty. Stażysta nie musi być tym, który jest zatrudniony.

Dotacje na start w ZUS

Przedsiębiorcy mają prawo do dotacji ZUS, jeśli wygrają konkursy. Co roku konkurs odbywa się w okresie wakacyjnym. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą to być również inwestycje. Koszty kwalifikowane mogą być dofinansowane nawet do 90%.

Firmy dofinansowujące z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja, która została powołana przez państwo do ściągania pieniędzy, które są wypłacane pod przymusem od pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. PFRON wydaje pieniądze na wsparcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i "rehabilitację społeczną".

traktor

Dotacje dla LGD - Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania to fundacje lub stowarzyszenia, które działają na terenach wiejskich. Po zweryfikowaniu przez państwo mogą one ubiegać się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeden z programów unijnych). W skład takiej grupy muszą wchodzić przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Z programu PROW można uzyskać do 300 tys. PLN dotacji, a 70% dofinansowania można uzyskać.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony jest dla przedsiębiorstw wiejskich. Lokalne Grupy Działania mogą udzielać dotacji dla firm. Działają one zazwyczaj na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Zanim do nich przystąpisz, upewnij się, że Twój pomysł wpisuje się w lokalną strategię LGD.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

W wielu polskich gminach w ramach programu "Samorządowa Polska" utworzono Lokalny Fundusz Pożyczkowy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki za pośrednictwem Lokalnego Funduszu Pożyczkowego.

Pieniądze te można przeznaczyć dla firm np. na inwestycje. Pieniądze mogą być też przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, surowców i materiałów do produkcji i usług, tworzenie nowych miejsc pracy czy wdrażanie nowych technologii. Pożyczek mogą udzielać gminy lub spółki, które są tworzone przez urzędników z kilku miast, jak np. Sosnowiecka Agencja Rozwoju Lokalnego.

Wiele samorządów utworzyło lokalne fundusze pożyczkowe, takie jak np. w Przemyślu, Włocławku, Dębicy, Nisku, Bystrzycy Kłodzkiej, Rydułtowach. Niestety, nie ma w sieci pełnej listy wszystkich gmin. Można jeszcze "wygooglować" lub zapytać w swoim urzędzie gminy o takie informacje.