Drugie ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu Starting with Apprenticeship. Sustainable strategies for recruiting young people interested in-company training (StartApp) odbyło się w dniach16-17 lutego 2017 r. w Wiedniu.

Projekt "StartApp - Sustainable strategies for recruiting young people interested in-company training" skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, w celu zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących ze szkoleń i praktyk zawodowych w firmie. W ramach projektu nacisk kładziony jest na metody przyciągania i selekcji stażystów, ale także na ich skuteczne włączenie do stałego personelu zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Podczas drugiego spotkania międzynarodowego, partnerzy omówili postępy działań projektowych i zaprezentowali pierwszy produkt projektu, podręcznik aktywizacji dla promocji szkoleń w firmie, skierowany do przedsiębiorstw. Podręcznik ten został przetłumaczony na języki organizacji uczestniczących w projekcie i będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia odpowiednich seminariów na poziomie krajowym, mających na celu promocję szkoleń w przedsiębiorstwach jako optymalnego rozwiązania w zakresie pozyskiwania wyspecjalizowanego personelu. Podczas spotkania przedstawiono również działania, które będą realizowane w najbliższej przyszłości.

Projekt trwa dwa lata i jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, a dokładniej komponentu "Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego". Koordynatorem projektu jest niemiecka firma doradcza k.o.s GmbH, natomiast w programie partnerskim uczestniczą następujące organizacje:

  • ABB Training Center GmbH & Co. KG Heidelberg (Niemcy)
  • Austriacki Instytut Badań nad Szkoleniem Zawodowym (Austria)
  • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja)
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (Polska)


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.